Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Alle ‘Interactiebenadering’ presentaties:

Why are you laughing?

Over de hele wereld wordt er veel gelachen. Wanneer er mensen met verschillende nationaliteiten bij elkaar worden gezet is er ook vaak humor te bekennen. Humoristische uitingen zorgen in informele situaties vaak voor gezelligheid en ontspanning. Maar deze vervullen ook andere, belangrijke sociale functies. Zo kan humor binnen interculturele communicatie handig worden ingezet om ervoor […]

Lees verder...

Ik weet niet of ik je verstehe…

Je loopt door Utrecht en wordt aangesproken door een Duitser. Je verstaat zijn vraag wel, maar praat geen Duits, dus probeer je het in het Nederlands. Zo komen jullie een heel eind en uiteindelijk is de vraag beantwoord. Hoe kan het dat jullie elkaar begrijpen? In het onderzoek is er gekeken naar de passieve meertaligheid […]

Lees verder...

Receptieve meertaligheid van het Duits vergeleken

Baanbrekend en relevant onderzoek naar receptieve meertaligheid van het Duits onder Nederlandse winkeliers heeft in de wetenschap op deze manier nog niet plaats gevonden. Winkeliers die meerdere talen begrijpen, zijn geen uitzondering. In ons onderzoek richten we ons daarom voornamelijk op receptieve kennis, dat wil zeggen: begrijpen Nederlandse winkeliers de Duitse taal? Aan de hand […]

Lees verder...

Tweede taal Engels voor ‘non-natives’ uit N. en Z. Europa

Een tweede taal leren, dat klinkt voor ons als een vanzelfsprekendheid. Op de Europese school in Brussel, is het een noodzaak. Elf verschillende talen en culturen zitten dag in dag uit met elkaar in de klas en krijgen les in hun tweede taal. Hoe speelt een docent daar op in? Wij vragen ons af hoe […]

Lees verder...

[May I interrupt you?]

‘’Someone talks, and I lie back and listen and let them roll for a while. When they’re done, there ‘ll be a pause that will flash like a green light to announce that someone else can have the floor’’ (Agar, 1994). Dit citaat geeft de meest gebruikelijke visie weer van hoe beurtwisseling in gesprekken werkt. […]

Lees verder...

Wilt u zo vriendelijk zijn dit te lezen, please?!

Een verzoek formuleren is de normaalste zaak van de wereld. Het gaat automatisch en het feit dat het cultureel-specifiek is, wie let daar nou op? Inderdaad, wij! Elke cultuur formuleert een verzoek op een andere manier, wat ook geldt voor Engelstaligen en Nederlandstaligen. Dit onderzoek bekijkt de manier waarop verzoeken worden geformuleerd in het Engels […]

Lees verder...