Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

America’s Next Top Model versus Benelux’ Next Top Model

‘’You’re still in the running to become America’s Next Top Model’’

Met deze zin wordt al negentien seizoenen, 236 afleveringen lang, het programma America’s Next Top Model afgesloten. Het format van dit televisieprogramma is in de Benelux verwerkt tot Benelux’ Next Top Model, waarbij ook de inmiddels bekende uitspraken van Tyra Banks zijn overgenomen.

De vraag die vervolgens in onze studie centraal staat luidt als volgt: In hoeverre zijn de verschillen in taaluitingen en taalhandelingen in de televisieprogramma’s America’s Next Top Model en Benelux’ Next Top Model te classificeren? Hierbij gingen wij ervan uit dat in America’s Next Top Model negatief kritiek impliciet wordt verwoord, er veel gebruik wordt gemaakt van opvallende intonatie en de taaluitingen ondersteund worden door lichaamstaal. Daarbij gingen wij ervan uit dat in Benelux’ Next Top Model negatief kritiek expliciet wordt verwoord, er zelden gebruik wordt gemaakt van opvallende intonatie en de taaluitingen nauwelijks ondersteund worden door lichaamstaal.

Middels analyse op basis van een vijfpuntschaal met oog op kenmerken van taaluitingen en taalhandelingen van de eliminatieronde van beide series, kunnen wij concluderen dat onze verwachtingen juist zijn. Er bestaan significante verschillen betreft taaluitingen en taalhandeling waarnaar wij de volgende dimensies konden vormgeven:

 

America’s Next Top Model

Negatieve kritiek wordt impliciet gegeven – Veel gebruik van lichaamstaal – Presentatie levendig en vol drama

Benelux’ Next Top Model

Negatieve kritiek wordt expliciet gegeven – Weinig gebruik van lichaamstaal – Presentatie monotoon en zonder drama

 

TyraDaphne

Reageer: