Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Because we’re worth it?

‘Omdat je het waard bent’, horen we Doutzen maar al te vaak zeggen terwijl ze zwoel in de camera kijkt. Dit is de Nederlandse vertaling van de Deze wereldberoemde slogan van L’Oréal: ‘Because you’re worth it’. De producten van L’Oréal wordt wereldwijd verkocht en het bedrijf heeft websites in bijna alle talen. Uit onderzoek(House 2001,2002) is gebleken dat het rekening houden met cultuur bij het vertalen, gunstige effecten heeft op de bezoekers. Er  wordt in dit onderzoek bekeken of zo’n groot bedrijf als L’Oréal cultuur in beschouwing neemt bij haar Duitse en Engelse websites.

Aan de hand van twee dimensies van House(1997), namelijk: Orientation towards Self versus Other en Direct versus Indirect is er gekeken of de twee websites onderling van elkaar verschilden. Op basis van de literatuur was er verwacht dat de Duitse website meer direct en zelfgerichte taal zou bevatten en de Engelse website indirecte taal en taal georienteërd op de ander.

Uit de resultaten kwamen naar voren dat beide teksten indirect en zelfgerichte taal bevatten. De teksten waren letterlijke vertalingen van elkaar, er zat in de teksten geen verschil. Hiermee kan er gezegd worden dat L’Oréal geen rekening houdt met cultuur bij haar websites. Met oog op winst is dat misschien wel een goed idee voor L’Oréal.

Een cultuur vergelijkend onderzoek tussen teksten van  L’Oréal in Duitsland en Engeland aan de hand van de contrastieve analyse

Een cultuur vergelijkend onderzoek tussen teksten van L’Oréal in Duitsland en Engeland aan de hand van de contrastieve analyse

Reageer: