Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

‘Big MacDonalds’

Een cultuur vergelijkend onderzoek van de McDonalds homepage

macdonalds 

McDonalds is wereldwijd het grootste restaurantketen. Echter, dit is genoeg voor dit concern. Nog steeds is hun marketing gericht op het verbreden van hun klantenkring. Dit vraagt om moeilijkheden aangezien de tevredenheid van de klant gebaseerd is in de stimulans van de culturele normen en waarden. De vraag is dan ook of McDonalds zich daarvan bewust is en inspeelt op de culturele verschillen in hun website. Hierbij wordt gekeken naar de landen Amerika, Australië en Nederland. De hoofdvraag is dan ook: In hoeverre wordt er een cultureel filter toegepast op de homepage van de website van McDonalds voor de Amerikaanse, Australische en Nederlandse landenpagina? Dit wordt gedaan aan de hand van de culturele dimensies van House (2001,2002), de ontwerpelementen van Hermeking (2005) en culturele markeringen van Badre (2000). Uit de analyse blijkt dat de Nederlandse en Australische homepages op het gebied van de culturele dimensies en ontwerpelementen veel van elkaar weghebben. Op het gebied van culturele markeringen kan gezegd worden dat de Australische homepage het meest culturele markeringen benadrukt.

Geconcludeerd kan worden dat uit de constateringen kan worden op gemaakt dat er verschillende elementen van het cultureel filter terug komen op de homepages. Zowel de Amerikaanse, de Australische en de Nederlandse homepage  maken gebruik van teksten en afbeeldingen die gerelateerd zijn aan cultuurspecifieke elementen. Met een vluchtige blik komt de Australische homepage het meest cultuurspecifiek over.

Reageer: