Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Cultuurgerichtheid van de Duitse ambassade in Nederland

Deutsche-Botschaft

Verschillende talen hebben verschillende achterliggende culturen. Daar hoort ook het taalgebruik bij, en ook dat kan sterk verschillen. Daarom is het voor bedrijven, instellingen, ja eigenlijk iedereen, belangrijk om de tekst aan te passen aan de cultuur die bij de taal hoort. Waar je die tekst ook publiceert, dus ook op het internet. Zelfs tussen Duitse en Nederlandse teksten zul je verschillen aantreffen.

De Duitse ambassade in Nederland heeft ook twee versies van haar website: Een Duitse en een Nederlandse.  In ons onderzoek hebben wij onderzocht of de Duitse ambassade in Nederland de tekst op haar website ook aanpast aan de desbetreffende cultuur. Daarbij hebben wij ons gericht op de vraag of er verschillen te zien zijn wat betreft de oriëntatie van de afzonderlijke zinnen: Is de zin op de aangesprokene gericht, of juist op de inhoud?

Uit ons onderzoek bleek dat de beide versies van de website vrijwel precies dezelfde oriëntatie hadden, dus dat het waarschijnlijk eerder om een letterlijke vertaling gaat, zonder op culturele verschillen te letten. De Duitse ambassade houdt dus in haar benadering van cliënten en websitebezoekers op het door ons onderzochte punt geen rekening met het feit dat ze uit verschillende culturen afkomstig zijn.

Reageer: