Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

De achterkant vooropgesteld

hp

Bijna de gehele lezende wereld heeft van de boekenserie van J.K. Rowling gehoord. Waar we niet altijd bij stilstaan, is dat de Engelse Harry Potter het origineel is en het daarnaast in 67 talen is vertaald. In ons onderzoek vergelijken we de flapteksten van de Harry Potter-boeken, deel één tot en met drie, in het Engels en in het Spaans. We bekijken op wat voor manier de teksten zijn geschreven en of er culturele aanpassingen zijn gedaan bij de Spaanse vertaling.

We weten allemaal dat culturen van elkaar verschillen, zo ook die van de Engelsen en de Spanjaarden. Het verschaffen van informatie over een boek en het overtuigen van potentiële lezers om het boek te kopen, wordt dan ook op verschillende manieren gedaan. Zo geven de Engelsen minimale informatie. Ze vertellen alleen wat over het thema van het boek en wat over de hoofdpersoon. De Spanjaarden daarentegen, geven veel informatie over verschillende essentiële gebeurtenissen uit het boek, een soort globale samenvatting waarbij alleen het einde buiten beschouwing blijft. Kortom, de flapteksten worden zo aangepast dat het lijkt alsof de vertaling geen vertaling is, maar een originele tekst. Dit om de doelen van een flaptekst te kunnen bereiken; nieuwsgierig maken en overhalen tot lezen.

Reageer: