Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

De sollicitatiepagina van Starbucks bekeken

Starbucks is een woord waar koffiepuristen over de hele wereld van gruwelen, maar waar menig tiener van gaat watertanden. Love it or hate it, iedereen kent Starbucks. Net zoals concerns als McDonalds en Subway heeft Starbucks in zo’n beetje elk land wel een vestiging – en ze zijn allemaal exact hetzelfde. Althans, dat lijkt zo. In de praktijk doet Starbucks wel degelijk culturele aanpassingen om zoveel mogelijk koffie te verkopen. Deze aanpassingen zijn niet alleen te zien in het koffieaanbod en interieur van de koffiezaken, maar ook op de website. Dat is het onderwerp van ons onderzoek. Wij hebben een cultuurvergelijkend onderzoek uitgevoerd naar de ‘werken bij Starbucks’ pagina van de Amerikaanse, Nederlandse en Australische website. Onze hoofdvraag was: In hoeverre doet Starbucks talige aanpassingen wat betreft de functie van de individuele zinnen op de sollicitatiepagina van de Nederlandse, Amerikaanse en Australische website? Om hier een antwoord op te krijgen hebben we elke zin geanalyseerd. Wij hebben hierbij onder andere gekeken of deze gericht was op de wensen en behoeften van Starbucks of de bezoeker. Wij vermoedden dat in een individualistische maatschappij de focus vaker bij de bezoeker ligt. Dit bleek gedeeltelijk te kloppen. Nederland, de VS en Australië zijn allemaal individualistische maatschappijen, maar alleen op de Nederlandse en Amerikaanse website stonden de wensen van de bezoeker aanzienlijk meer centraal dan de wensen van Starbucks. Starbucks-verovert-NS-stations_img900

Reageer: