Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

De verschillende talige uitdrukkingen in de wereld van Apple

Anno 2013 staat technologie voorop in het alledaagse leven: smartphones, computers en vooral internet zijn waardevolle uitvindingen van de afgelopen decennia. Het bedrijf Apple is op dit moment een dominante speler op het gebied van nieuwe vernuftige technologieën die voor iedereen toegankelijk en makkelijk te gebruiken zijn. Hoe groot(s) Apple wel niet is, laten de iTunes Stores die verspreid zijn over de hele wereld goed zien. Ook heeft Apple websites beschikbaar gesteld in zo’n 121 talen in verschillende landen (www.apple.com > Apple Press Info).

Het is geen makkelijke klus om al deze verschillende vertalingen tot stand te laten komen. Een ontwerper van een website ontwikkelt deze aan de hand van zijn eigen culturele normen (Hillier, 2003). Wanneer de brontekst van een website vertaald moet worden naar een andere taal, verandert dientengevolge ook de inhoud van de website, omdat verschillende culturen en daarmee ook verschillende talen andere (culturele) verwachtingen hebben.

Ons onderzoek maakt deel uit van de contrastieve onderzoeksbenadering en richt zich op de Spaanse en Engelse beschrijving van het 7.9 inch display van de iPad mini op de website van Apple. We hebben twee losstaande stukken tekst vertaald en naast elkaar gelegd om te vergelijken aan de hand van de dimensies ‘directness-indirectness’ en ‘explicitness-implicitness’ van House (1996). In de resultaten komt naar voren dat het Engels explicieter is dan het Spaans en Engelse beschrijvingen meer gericht zijn op de lezer. Daarentegen is het Spaans directer dan het Engels. Zo zie je maar: zelfs in een wereldwijd concern zoals Apple zijn er duidelijke culturele en talige verschillen/aanpassingen waar te nemen.

 

Apple

Reageer: