Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

De Zeven Grondbeginselen

Het Rode Kruis kiest bij conflicten geen partij. Waarom niet? Um sich das Vertrauen aller zu bewahren of in order to continue to enjoy the confidence of all. Waarom staat die uitleg er in het Nederlands niet ook? Uit dit onderzoek blijkt dat de Nederlandse formulering van de Zeven Grondbeginselen van het Rode Kruis indirecter is dan de Duitse en de Engelse, omdat deze formulering uitleg en verklaringen veelal overlaat aan de eigen interpretatie van de lezer. rode-kruis

De hoofdvraag hierbij is: Hoe wordt de lezer van de Nederlands-, Engels- en Duitstalige website van het Rode Kruis overtuigd van het nut en de missie van het Rode Kruis, en welke rol spelen directheid en indirectheid daarin? Deelvragen zijn 1. Communiceren de teksten dezelfde informatie? 2. Hoe worden directheid en indirectheid ingezet en doen de teksten daarmee een beroep op de vaardigheid van de lezer informatie zelf te verwerken? en 3. Welke werkwoorden worden gekozen wanneer het het handelen van het Rode Kruis betreft?

Waarschijnlijk zijn de Duitse en Engelse tekst minder cultureel aangepast dan de Nederlandse: tegengesteld aan de heersende opvatting over de relatie tussen het Duits en Engels, namelijk elkaars tegenpolen wat betreft directheid en indirectheid, zijn zij hier immers zeer vergelijkbaar.

Reageer: