Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Doe maar Duits, dan doe je al gek genoeg

Een van de helden in de wereld van de interculturele communicatie is Juliane House. Het onderzoek dat door haar in 1996 is gepubliceerd is ongelooflijk wijdverspreid geraakt. De dimensies die ze erin heeft opgesteld worden nog steeds vaak gebruikt.

Zo ook in ons onderzoek. House had aangegeven dat er meer en uitgebreider onderzoek nodig was om de door haar gevonden verschillen tussen Duitse en Engelse taalgebruikers met hogere zekerheid als verschillen aan te kunnen duiden, dus wij hebben getracht om hier een bescheiden bijdrage aan te leveren.Wij hebben ervoor gekozen om hierbij geen gesprekken te analyseren, maar de teksten op een website: Microsoft, dat grote softwarebedrijf, maakt voor alle landen waar ze producten verkoopt een website in de taal van het land zelf.

Van een medewerker van het bedrijf hebben wij begrepen dat de teksten niet alleen worden vertaald, maar ook worden herschreven: er is kritisch gekeken naar hoe je goed verkoopt in het land in kwestie en de ‘toon’ van de advertentie wordt hierop aangepast.

Het leek ons daarom interessant om de Engelse en Duitse websites met elkaar te vergelijken en te kijken hoe de Duitser anders wil worden benaderd in advertenties. De uitkomsten sloten aan bij wat House ook al over de culturen had geconcludeerd: Duitsers lijken meer een no-nonsense instelling te hebben als Engelsen. De advertenties waren zakelijker, en de producten werden meer ‘beschreven’ dan ‘vermenselijkt’.

Onderzoek van Chris Sanders en Ykwinno Hensen

Reageer: