Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Dove in Nederland, Duitsland en Engeland

Dove is het grootste merk ter wereld op het gebied van persoonlijke verzorging. Het heeft een lange geschiedenis die begonnen is in 1957. Het begon met het produceren van ¼ hydraterende crème, waarmee het merk zich onderscheidde van de andere merken voor persoonlijke verzorging. Dove pleit ervoor dat het product gebruikt wordt door vrouwen en mannen die weten dat de schoonheid niet alleen van buiten komt maar ook juist van binnen zit. Omdat Dove het grootste merk is als we kijken naar persoonlijke verzorging kunnen we het relateren aan veel verschillende culturen en dus met veel verschillende visies.

In ons onderzoek hebben we gekeken naar drie verschillende landen. Namelijk Nederland, Duitsland en Engeland. In deze landen hebben we verschillen in 5 productieomschrijvingen en één reclame geanalyseerd. Dit hebben we gedaan door middel van een contrastieve analyse met een exploratief hermeneutisch karakter. Bij ons luidde de onderzoeksvraag dan ook als volgt: “in hoeverre verschillen de vijf productomschrijvingen op de websites van Dove en de landelijke reclame van Dove in Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland?” Hierbij hebben wij ook een aantal subvragen gehanteerd. De dimensies direct vs. indirect, impliciet vs. expliciet en inhoudsgericht vs. persoonsgericht van House (1996) hebben we gebruikt om te analyseren, ook de taalhandelingen van Blum-Kulka et al., (2011) en Karreman & Steehouden (2000) hebben we gebruikt. De resultaten die we hebben gevonden zijn dat bij de productieomschrijvingen de taalhandelingen informeren, overtuigen en activeren duidelijk naar voren komen en dat de Nederlandse productieomschrijvingen directer, implicieter en persoonsgericht zijn. Dit in tegenstelling tot de Duitse en Engelse productieomschrijvingen, deze zijn overwegend indirecter, explicieter en inhoudsgericht. Bij de reclame komen de taalhandelingen verzoeken en overtuigen naar voren en zijn alle drie de landen even direct, kort en bondig, maar de Engelse en Nederlandse reclame richten zich meer op de personen dan de Duitse die zich meer op de inhoud richt.

Dove

Reageer: