Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Écht HEMA!

plaatje weblog hema

HEMA, een begrip waar geen enkele Nederlander omheen kan, en ook in het buitenland krijgt HEMA nu herkenning. We vinden haar ook in België, Luxemburg, Duitsland en Frankrijk.

In dit contrastieve onderzoek bekijken wij in hoeverre HEMA op haar Facebookpagina’s rekening houdt met de betreffende cultuur. Om dat te meten gebruiken wij twee analyses, we kijken naar vousvoyeren en tutoyeren, en naar uitingsmodussen, naar directieve (Koop mooie nagellak van HEMA) en declaratieve zinnen (HEMA verkoopt mooie nagellak)

We verwachten van de Nederlandse Facebookpagina vaker directieven te gebruiken, en ook te tutoyeren. De andere drie verwachten we als vousvoyerende landen die meer gebruik maken van declaratieven. Dit koppelen we terug aan de dimensie van House met directheid indirectheid en twee dimensies van Hofstede , machtsafstand en onzekerheidsvermijding.

Aan de hand van onze analyses zien we dat onze hypotheses aardig overheen komen met de uitslag. Behalve dat de Vlaamse Facebook ook tutoyeert, voldoen de andere landen wel aan onze hypotheses. Ook betreffende de declaratieve en directieve zinnen komen onze hypotheses overeen. We zijn van mening dat HEMA Nederland directer is op de schaal van House, er is minder machtsafstand te vinden in haar cultuur, en mensen spreken anderen directer aan. België is minder direct hoewel ze wel tutoyeert in het Vlaams. Frankrijk is wat dat betreft het meest indirect, er is een grotere machtsafstand, en mensen spreken elkaar minder direct aan.

We concluderen dan ook dat HEMA rekening houdt met de betreffende culturen van de landen waarin zij zich bevindt.
Doet HEMA aan acculturatie?

House, Juliane, “Contrastive discourse analysis and misunderstanding: The case of German and English.” 1996. In: Hellinger, M & Ammon, U (eds), Contrastive sociolinguistics, Mouton de Gruyter, New York, p. 345-361
Vrij naar: Hofstede, Geert, The Hofstede Center, http://geert-hofstede.com/dimensions.html

Reageer: