Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

” Een man kan wel degelijk de was doen”

huismanEen man die de was doet. Daar moeten nog veel mensen aan wennen. Waarom doet de vrouw dat niet? Kan een man wel wassen? Kijk jij er raar van op als je een man huishoudelijke taken ziet verrichten in een reclame? De vrouw exclusief in de rol van huishoudster, die kookt, strijkt, naait, de was doet  lijkt in Nederland met uitsterven bedreigd. De reden? Te weinig tijd. Vrouwen willen nu ook studeren en werken, waardoor mannen nu toch echt een keer zelf de was moeten doen. Maar hoe zit het dan met Spanje?
De vrouwen in Spanje zijn tegenwoordig nog steeds bezig om van hun traditionele rol als huisvrouw af te komen, die is ontstaan door het regime van de strenge katholieke kerk . Maar de ontwikkelingen zijn in zicht. Maar waarom vertonen Nederlandse en Spaanse huishoudreclames dan nog steeds vormen van seksisme ?

Daarom hebben wij 2 bekende wasmiddelmerken ( Ariel & OMO)  gekozen om te analyseren aan de hand van het model van Artz et al. ( 1999) in de Spaanse en Nederlandse reclames.  Daarin hebben wij gekeken hoe het verschil tussen man en vrouw in taal werd uitgedrukt en in hoeverre Spanje daarin seksistischer is dan Nederland.  Aanvankelijk hadden we gedacht dat het inderdaad zo was. Uit resultaten blijkt dat Spanje niet seksistischer is dan Nederland. Qua taalgebruik vertonen beide landen geen enkele vorm van genderspecifieke taal.  Qua beeld is het een ander verhaal. Daar kwam de verassing.  In zowel de Nederlandse reclames als de Spaanse reclames kwamen sterke en minder sterke vormen van seksisme voor, maar op gelijk niveau.  Dit betekent niet dat Spanje moderner en progressiever is geworden in haar reclames, maar dat Nederland juist seksistischer is dan wij vermoedden. Nederland doet vrolijk mee met het gebruik van stereotype vrouwen in wasmiddelreclames. Waarom gebruiken ze geen mannen in wasmiddel reclames. Die kunnen toch ook wassen?

 

Reageer: