Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Een schattige Actionman of/ou une Barbie musclée?!

 

Een schattige ActionmanFoto toptoys of een gespierde Barbie, niet bepaald de teksten die je zou verwachten bij dit speelgoed. Toch heeft Toys ‘R’ Us in Zweden er voor gekozen geen gender meer aan speelgoed te verbinden. Ze hebben kortom de scheiding tussen speelgoed voor jongens en meisjes helemaal losgelaten. Wij hebben gekeken in hoeverre dit beleid is doorgevoerd naar de Nederlandse en Franse online filialen. We hebben de volgende onderzoeksvraag geformuleerd:

In hoeverre maakt Toys’R’US zijn Franse en Nederlandse website zo genderneutraal mogelijk door middel van taal? 

We hebben een tekstanalyse gedaan van de productbeschrijvingen van 8 speelgoedartikelen om te kijken of er verschil is tussen Frankrijk en Nederland op het gebied van mannelijk en vrouwelijk taalgebruik. Uit ons onderzoek kwam dat in beide landen het speelgoed niet genderneutraal wordt gepresenteerd. Opvallend is dat de productbeschrijvingen voor meisjesspeelgoed duidelijk gericht was op meisjes, terwijl bij het speelgoed voor jongens neutraler wordt aangeprezen. Deze resultaten strookten niet met onze verwachtingen. Wij verwachtten namelijk dat, zeker in Nederland, de scheiding tussen genderrollen minder strikt zouden zijn.

Het zal dus nog wel even duren voordat we gewichtheffende Barbies en balletdansende Actionmans kunnen kopen.

 

Reageer: