Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Fasten your seat belts!

Blog Interculturele Communicatie (Sanne en Maureen - Werkgroep 1)

Dames en heren, ladies en gentlemen, meine Damen und Herren, wij vragen jullie aandacht voor ons onderzoek. Lees dit alstublieft zorgvuldig door.

Iedereen heeft ze wel eens gezien: de filmpjes met veiligheidsinstructies in vliegtuigen. Maar er is vast niemand die gelet heeft op (mogelijke) verschillen tussen Nederlandse, Duitse en Engelse veiligheidsinstructies. En daarom hebben wij daar naar gekeken in dit onderzoek. Dit onderzoek past binnen de contrastieve benadering en heeft een exploratief hermeneutisch karakter.

Op de website www.Youtube.com hebben wij drie filmpjes met veiligheidsinstructies gevonden afkomstig van een Nederlandse, een Duitse en een Engelse vliegmaatschappij. Bij deze filmpjes hebben we de gesproken teksten uitgeschreven. De uitgeschreven teksten hebben we vervolgens geanalyseerd aan de hand van het functioneel pragmatisch model zoals dat is besproken in Pinto, Ten Thije en Teuns (2009). Met behulp van deze analyses konden we de teksten vergelijken op basis van de dimensies van Juliane House (1996).

Hieruit is gebleken dat de Engelse veiligheidsinstructie het meest direct is, op de voet gevolgd door de Duitse veiligheidsinstructie. De Nederlandse veiligheidsinstructie is dus het minst direct. Verder zijn alle drie de instructies expliciet en voornamelijk gericht op de inhoud.

Reageer: