Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

“Ga dit doen!” ‘”Wil je dit doen?” “Dit is er te doen.” Werkwoorden, hoe werkt dat eigenlijk?

 

Werkwoorden. We gebruiken ze allemaal, in bijna elke zin, maar veel mensen zijn zich niet bewust van de vele functies die worden toegekend aan deze woorden. ‘Wil je dit doen’ (wil +doen) is een verzoek terwijl ‘doe dit’ (doen) een bevelende en directe functie heeft.
In ons onderzoek hebben wij ons gefocust op werkwoordgebruik van de VVV. Het verstrekken van informatie is voor de VVV van belang, maar ook het overtuigen om tot daadwerkelijke actie over te gaan. Wij hebben ons gericht op de sites van de VVV in Utrecht, Amsterdam en Maastricht. Deze sites zijn te vertalen in het Engels en Duits en dit stelde ons in staat om het werkwoordgebruik in drie verschillende culturen te onderzoeken. Uit eerder onderzoek van Juliane House (2001,2002) was al gebleken dat Duitsers directer zijn in hun taalgebruik dan Engelsen en dat zij meer inhoudgericht zijn dan persoonsgericht in vergelijking met de Engelsen.
Ons onderzoek wijst uit dat de Duitse vertaling inderdaad directer is dan Engels of Nederlands, maar dat ze in vergelijking met het Engels juist meer op de persoon gericht zijn. Tevens bleek door de relatie tussen werkwoorden dat het voornaamste doel van de VVV informeren is, met als ondergeschikt doel de lezer overtuigen.

Banner

Reageer: