Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Harry Potter en de Philosopher’s Stone

 

Harry Potter, wie kent hem niet?  Harry Potter is een wereldwijd fenomeen en bij vrijwel iedereen bekend. Veel mensen in veel verschillende landen hebben de films van Harry Potter gezien. De films worden ook nog steeds veel bekeken. Daarom vroegen wij ons af in hoeverre de nasynchronisatie van de Engelse versie verschilt van de andere versies. Dit heeft geleid tot de volgende onderzoeksvraag: “In hoeverre wordt de nasynchronisatie van de Engelse film Harry Potter and the Philosopher’s Stone cultureel aangepast om de film zo goed mogelijk te begrijpen in het Nederlands?”

In dit onderzoek is het Engelse script vergeleken met het Nederlandse script. De verschillen in tekst zijn gemarkeerd en geanalyseerd naar de dimensies ‘explicitness versus implicitness’ en ‘directness versus indirectness’ van House (1997), maar er is ook nog gekeken naar de ‘cultural resistance’ van de Nederlandse versie ten opzichte van de Engelse versie.

Uit de resultaten is gebleken dat de Engelse versie explicieter is dan de Nederlandse versie, maar de Nederlandse versie is wel directer dan de Engelse versie. Verder is er inderdaad in grote mate sprake van ‘cultural resistance’ van de Nederlandse versie, daarom is te zeggen dat de nasynchronisatie veel is aangepast ten opzichte van de Engelse versie om de filmervaring te optimaliseren in Nederland. Er is sprake van een ‘covert’ vertaling.

Reageer: