Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

IKEA brochures voor Vlamingen en Nederlanders

De welbekende catalogus van IKEA wordt in 41 landen verspreid en daarmee ook in verschillende talen uitgebracht. IKEA houdt bij het vertalen van zijn omschrijven rekening met de culturele achtergronden van elk land, dit noemen we cultuurspecifieke omschrijvingen. Dit stellen Dagelet en ten Thije en Pino in hun onderzoeken over IKEA. In dit onderzoek hebben we gekeken of IKEA ook voor de cultuurspecifieke benadering kiest als het gaat om twee talen die dezelfde moedertaal hebben, namelijk het Vlaams en het Nederlands. De hoofdvraag van het onderzoek was dan ook Hoe wordt de consument aangesproken in de Nederlandse en Vlaamse brochure van IKEA over garderobes uit 2013? De brochures zijn vergeleken op de aanspreekvormen, de directheid van de zinnen en op basis van persoons- en inhoudsgerichte zinnen. De aanspreekvormen hebben wij onderzocht aan de hand van de aanspreekvormen van Visman (2007) en de directheid en persoonsgerichte of inhoudsgerichte zinnen aan de hand van de dimensies van House . Opvallend was dat er we nauwelijks verschillen konden vinden tussen de Nederlandse en Vlaamse variant. Volgens ons onderzoek waren de omschrijvingen niet cultuurspecifiek. ikea logo

Reageer: