Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

MANGO: de look voor de ”feestdagen”, “festtage” en “holiday season”

Dit onderzoek heeft zich gericht op het december magazine van de MANGO, waarin advies wordt gegeven over kleding voor de feestdagen. De MANGO is gevestigd in vele landen en daarom zijn we benieuwd of er culturele aanpassingen gedaan worden in de teksten op de website. Binnen dit onderzoek zijn de Nederlanse, Duitse, Amerikaans-Engelse en Brits-Engelse teksten geanalyseerd. De teksten zijn uiteengezet en geanalyseerd met behulp van de dimensies van Hofstede. Dit zijn machtsafstand, individualisme, masculiniteit, onzekerheidsvermijding en lange- of korte termijn denken. Om deze dimensies in kaart te brengen, hebben we gebruik gemaakt van verschillende analyses. De resultaten van onze analyses hebben we vergeleken met indexscores uit een ander onderzoek. Hierin zijn 53 landen gecategoriseerd en is een rangorde aangebracht voor de dimensies. Uit deze vergelijking komt naar voren dat onze resultaten niet altijd overeenkomen.

We kunnen concluderen dat de MANGO in beperkte mate culturele aanpassingen doet binnen het ‘December Issue’. De analyses laten namelijk wel verschillen zien tussen de teksten, hetgeen wijst op culturele aanpassingen. Toch zijn er ook veel overeenkomsten te zien tussen de teksten. We concluderen dat dit een covert vertaling is, omdat de analyses laten zien dat de tekst niet rechtstreeks vertaald is.

Picture Mango

Reageer: