Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Niets is onmogelijk!

Kent u dat gevoel? U koopt online een paar Adidas sneakers maar er heerst onduidelijkheid. Laten we zeggen dat de leveringstijd onbekend is. U stelt hierover een op het eerste gezicht simpele vraag, maar een duidelijk antwoord vinden binnen het menu van de klantenservice blijkt bijzonder lastig. Hoewel dit gegeven op zichzelf interessant is hebben wij binnen de klantenservice van Adidas voor een andere invalshoek gekozen. Want in hoeverre verschilt de inhoud en het taalgebruik van het menu wanneer gelet wordt op de Nederlandstalige en Engelstalige versie? Dit was wat wij ons afvroegen. Voor de duidelijkheid: met Engelstalig wordt de taal gesproken in Engeland bedoeld, en dus vooral niet het Amerikaans. Een voorwaarde hierbij was dat het taalgebruik van het menu cultureel bepaald is. Met dit in ons achterhoofd zijn we gaan onderzoeken op welke manier dit terug te zien in de beide vertalingen van het menu. Hierbij werd gelet op beleefd taalgebruik, maar ook bijvoorbeeld of de nadruk lag op inhoud of op de persoon. Dat laatstgenoemde heeft te maken met de dimensies van Julian House (2001, 2002). Ons onderzoek wijst uit dat hoewel de Nederlandstalige en Engelstalige versies op meerdere fronten verschillen, er geen duidelijke voorkeur wordt gegeven aan één bepaalde oriëntatie, behalve voor de mate van beleefdheid. Dit tegen onze eigen verwachtingen in.

Reageer: