Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Onderzoek homepages Britse, Spaanse & Nederlandse ELLE

De hoofdvraag die wij ons aan het begin van ons onderzoek stelde was:

‘In hoeverre verschillen de homepages van de Nederlandse, Spaanse en Britse Elle?’.Elle

Hierbij stelden wij  ons de volgende drie subvragen:

•          In hoeverre zijn er verschillen in aanspreekvormen?

•          Welke relaties zijn er tussen taal en beeld te ontdekken?

•          In hoeverre verschillen de homepages ten aanzien van de persoons-/inhoudsgerichte dimensie zoals genoemd in het artikel van House?

In dit onderzoek hebben wij de ‘ELLE’ homepages in drie verschillende talen bekeken en de verschillen in de subvragen geanalyseerd. Aan de hand van het theoretische kader hebben wij uiteindelijk de analyseresultaten verder bekeken en uitgewerkt. Het eindresultaat van ons onderzoek is een overzicht van de verschillen tussen de Spaanse, Britse en Nederlandse homepages van de ELLE.

 We hebben kunnen concluderen dat de Britse homepage vooral gebruikt maakt van directe aanspreekvormen met teksten die persoonsgericht zijn. Op de Nederlandse homepage zijn zowel directe als indirecte vormen te ontdekken en is er geen sprake van een duidelijke overheersing van een van de twee vormen. De teksten zijn over het algemeen inhoudsgerichter. De Spaanse homepage maakt gebruik van langere zinnen met een directe aanspreekvorm en hier vinden wij vooral persoonsgerichte uitingen. Als we kijken naar de relatie tussen taal en beeld, zien we dat er verschillen zichtbaar zijn op het gebied van de hoeveelheid tekst t.o.v. beeld op de homepages, de soort opmaak van tekst en beeld, de taalsoort op de homepages en de verschillen qua inhoud van de tekst.

Reageer: