Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Op Reis door Culturen

“In de Thaise hoofdstad Bangkok kun je tempels en het koninklijk paleis bezoeken. Ervaar de levendige handel op de drijvende markt en slaap óp de Kwai rivier.” Hiervan krijg je toch zin om op reis te gaan? In dit onderzoek zijn we op reis gegaan, op reis door culturen. De vraag die wij ons hebben gesteld, is of er verschillen bestaan tussen de overtuigende introducerende teksten van reizen naar Azië van de Nederlandse reisorganistatie Djoser en de Britse reisorganisatie The Group Travel Company. En specifieker gezegd: is dit verschil gebaseerd op cultuurverschillen tussen Nederland en Groot-Brittannië?

Aan de hand van cultuurvergelijkende dimensies van House (1996), Hofstede (1991) en Crijns et al. (2012) hebben we deze verschillen onderzocht. Wat blijkt? De Nederlandse teksten zijn veel specifieker, beknopter en directer dan de Engelse teksten.

In de Nederlandse teksten wordt duidelijker wat de reiziger te wachten staan, het is bekend welke steden, tempels, stranden en toeristische trekpleisters op het programma staan. Daarbij zijn de Nederlandse teksten specifiek, tegenover de algemene teksten van de Britse reisorganisatie. Tenslotte wordt er in de Nederlandse tekst tweemaal de gebiedende wijs gebruikt, een werkwoordsvorm die in de Britse tekst niet voorkomt.

Uit dit onderzoek blijkt dus dat cultuurverschillen inderdaad van invloed zijn op overtuigende introductieteksten van groepsreisorganisaties.

kaft ICC

Reageer: