Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Power to you on Facebook

Tegenwoordig heeft bijna iedereen toegang tot Facebook. Met de uitbreiding van bedrijfspagina’s kunnen allerlei instanties zich profileren voor het grote publiek. Zo ook Vodafone. Dit onderzoek richt zich op cultuurverschillen op de Facebookpagina’s van Vodafone Nederland en Vodafone Verenigd Koninkrijk. Waar leggen ze de nadruk op – de klanten, eigen producten of misschien wel goede doelen – en hoe reageren ze op hun consumenten? Dit wordt getoetst aan de hand van verschillende theorieën en dimensies uit eerdere onderzoeken van House over hoe cultuur een rol speelt in communicatie.

De vraagstelling is dan ook: ‘In hoeverre zijn er culturele verschillen in benadering op Facebook tussen Vodafone Verenigd Koninkrijk en Vodafone Nederland naar de consument?‘.

Na de twee pagina’s met elkaar vergeleken te hebben zijn we tot de conclusie gekomen dat er wel degelijk verschillen zijn, zoals de indirectheid van de Britse medewerkers naar de klanten en het aanprijzen van eigen aanbiedingen. Op de Nederlandse pagina wordt meer nadruk gelegd op de lopende acties en evenementen van Vodafone. Daarnaast lijken de Nederlandse medewerkers klantgerichter en meer probleemoplossend in te gaan op reacties van consumenten dan de Britse.

vodafone-facebook

 

Reageer: