Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

“SEX SELLS”

Playboy brengt al sinds 1953 het hoofd van menig man op hol. Wij hebben een contrastieve analyse gedaan van de covers van de Nederlandse, Amerikaanse en Duitse Playboy. De Playboy is nu vrijwel over de hele wereld, in verschillende talen NL mei2012verkrijgbaar. Omdat de Playboy wordt geassocieerd met seksualiteit, is interessant om te bestuderen of het blad daadwerkelijk die seksualiteit representeert. We hebben hierbij gekeken naar zowel de tekst als de afbeelding. Voor de analyse hebben we verschillende categorieën gemaakt aan de hand van de dimensies van House (1996) en Hofstede (1998). Ook hebben we een categorie gemaakt op basis van het artikel van Baker (2005). We hebben de volgende categorieën gebruikt: direct vs. indirect, impliciet vs. expliciet, mannelijk vs. vrouwelijk en dominantie vs. onderdanigheid. Met behulp van een contrastieve analyse hebben we de volgende onderzoeksvraag beantwoord: ‘’In hoeverre verschilt de cover van de Playboy per cultuur in seksualiteit en directheid? En in hoeverre zijn deze factoren veranderd door de jaren heen, per cultuur?’’ Uit onze resultaten kunnen we concluderen dat de Amerikaanse en de Nederlandse Playboy sterk van elkaar verschillen. De Nederlandse Playboy is voornamelijk direct, vrouwelijk en impliciet en de Amerikaanse Playboy is juist indirect en mannelijk. Verder is de Nederlandse Playboy erg direct. De Duitse Playboy lijkt in dit opzicht erg op de Nederlandse Playboy. De Amerikaanse Playboy is echter erg indirect. Verder hadden we nog gekeken naar het verschil tussen dominantie vs. onderdanigheid en impliciet vs. expliciet, hier hebben we echter geen duidelijke verschillen in gevonden.

Reageer: