Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Spaanse emotie & Nederlandse nuchterheid

Op een aanbod in gaan of een aanbod afslaan, we doen het iedere dag. Doe je dit enthousiast, subtiel of zeg je gewoon dat je geen zin hebt? In dit onderzoek hebben we onderzoek gedaan naar de verschillen en overeenkomsten van het accepteren en afslaan van een aanbod bij Spanjaarden en Nederlanders.

Om dit te testen hebben we verschillende situaties geschetst waarin een aanbod werd gedaan. Dit op vier verschillende manieren. Twee enthousiaste uitnodigingen of aanboden en twee situaties waarin de spreker zich verplicht voelde om je uit te nodigen of een aanbod te doen. Onze proefpersonen moesten in de verschillende situaties het aanbod aannemen of afslaan. Dit hebben we onderzocht aan de hand van een DCT test.

Door dit onderzoek aan native Spanjaarden en native Nederlanders voor te leggen, ontstond er de mogelijkheid om te kijken of er culturele verschillen af te lezen waren in de manier van reageren. Het onderzoek wees bijvoorbeeld uit dat Spanjaarden meer adhoc reageren dan Nederlanders. Ze vragen meer naar de inhoud van de uitnodiging. Het meest kenmerkende van de Spanjaarden was toch wel dat ze veel meer emotie toonden dan Nederlanders. Nederlanders houden hier blijkbaar toch hun welbekende nuchterheid.  -

Reageer: