Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Studeren in het buitenland / Study abroad

UU-logo2011_CMYK UU-logo2011_CMYKDe Universiteit Utrecht biedt de mogelijkheid aan zowel Nederlandse als niet-Nederlandse studenten om te studeren aan de Universiteit Utrecht. De site moet dus begrijpelijk zijn voor zowel Nederlanders en niet-Nederlanders. Niet-Nederlanders kunnen de Engelse vertaling van de oorspronkelijke Nederlandse tekst opvragen. Hoewel de lay-out van beiden versies van de webpagina ‘Studeren in het buitenland / Study abroad identiek zijn, verschilt de inhoud wel. Dit kan impliceren dat de Universiteit Utrecht bewust teksten aanpassen aan niet-Nederlands sprekende lezers. In dit onderzoek zijn beide teksten van dit onderdeel van de webpagina met elkaar vergeleken aan de hand van de door House geformuleerde dimensies Directness / Indirectness en Orientation towars Person / Orientation towards Content. We verwachtten dat de Nederlandse versie directer is en meer geformuleerd op de persoon. Uit de resultaten is gebleken dat dit deels kan worden aangenomen. De Nederlandse versie is in een aantal gevallen inderdaad directer geformuleerd dan de Engelse versie, maar op het gebied van inhoud vs. persoonsgericht kunnen geen significante verschillen worden aangetoond. Er is dus wel degelijk rekening gehouden met de verschillen tussen Nederlandse lezers en niet-Nederlandse lezers bij het schrijven van de webpagina, maar dit kan volgens de dimensies van House niet significant worden aangetoond.

Reageer: