Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Tekstuele gelijkheid, culturele gelijkwaardigheid?

Hans en Grietje: wie kent het verhaal niet? Dit sprookje van de gebroeders Grimm is na haar oorspronkelijke Duitse uitgave in het jaar 1812 honderden keren herschreven en vertaald. In het geval van dit onderzoek is een hedendaagse versie van dit Duitse sprookje Hänsel und Gretel vergeleken met haar vertalingen naar het Nederlands en het Spaans. De onderzoekers hebben hierbij een antwoord geprobeerd te vinden op de vraag: In hoeverre is er sprake van tekstuele gelijkheid en culturele gelijkwaardigheid tussen het originele Duitse sprookje ‘Hänsel und Gretel’ van de gebroeders Grimm, en haar vertalingen naar het Nederlands en Spaans?De onderzoekers hebben een contrastieve tekstanalyse verricht waarbij recente versies van het sprookje zijn gebruikt om conclusies te kunnen trekken over de actuele culturele verschillen tussen het taalgebruik van Duits, Nederlands en Spaans. Om tot een antwoord op de hoofdvraag te komen hebben de onderzoekers gekeken naar overeenkomsten en verschillen tussen de drie teksten. De verschillen zijn in vijf zelf ontworpen categorieën geplaatst: Syntaxis, Tempus, Lexicaal, Cultuurspecifiek en Mate van intensiteit. Hierna zijn alle gevonden overeenkomsten en verschillen gekoppeld aan negen criteria voor gelijkwaardigheid tussen bron- en doeltekst van Zaixi en Lu (2007) om na te gaan in hoeverre er sprake was van tekstuele gelijkheid en culturele gelijkwaardigheid tussen de Duitse tekst en haar Nederlandse en Spaans vertalingen. Er is hierbij vastgesteld dat niet alle criteria voor vergelijking even zwaar wegen, maar een aantal criteria zich ook afspelen op nuance niveau. Hieruit kwam naar voren dat ondanks een aantal interessante culturele en taalkundige verschillen de Nederlandse en Spaanse vertaling gelijkwaardig zijn aan de originele Duitse tekst. Plaatje Hans en Grietje

Reageer: