Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Waarschuwingsteksten op sigarettenverpakkingen

Het is algemeen bekend dat roken zeer schadelijk is voor de gezondheid, maar toch weerhoudt dit mensen er niet van om op z’n tijd een sigaret op te steken. Overheden trachten door middel van waarschuwingen mensen angst aan te jagen en ze daarmee van roken te weerhouden. Buiten Nederland wordt er veel gebruik gemaakt van afbeeldingen om dit doel te bereiken maar in Nederland zelf gebeurt dit nog niet.

Dit onderzoek vergelijkt de verschillende waarschuwingen van drie landen: Nederland, Frankrijk en Canada. Er wordt binnen dit onderzoek gekeken naar in hoeverre de waarschuwingen per land verschillen met behulp van een contrastieve analyse. Er is gekeken naar het tekstuele gedeelte van de waarschuwingen, dus de afbeeldingen worden buiten beschouwing gelaten. Het onderzoek kijkt naar in welke mate de waarschuwingen gericht zijn op het individu of op het collectief en in welke mate de emoties worden aangesproken.

Het onderzoek toont aan dat Canada zich onderscheidt van Frankrijk en Nederland. Canada spreekt zowel het individu als het collectief vaker aan en spreekt de emoties vaker aan dan Nederland en Frankrijk. Ook maakte Canada gebruik van ervaringsdeskundigen om de emoties van de gebruiker aan te spreken. Of dit de waarschuwingen ook effectiever maakt dan die van Nederland en Frankrijk is een interessante vraag voor vervolgonderzoek.Sigaretten

Reageer: