Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Alcohol & Cultureel bepaalde tekstkenmerken

In ons effectenonderzoek hebben wij gekeken naar anti alcohol reclames. Deze lijken niet echt te werken, gezien het aantal jongeren dat op vroege leeftijd begint met drinken. In ons onderzoek hebben we gekeken of de anti alcohol reclames nut hebben wanneer er rekening gehouden wordt met de dimensies van House  (1996) op Duitse en Engelse jongeren.

bier_03-150x150

De dimensies van House zijn als het ware richtlijnen om cultureel bepaalde kenmerken mee te bepalen. In dit onderzoek hebben wij een Nederlandse anti alcohol reclame vertaald naar het Engels en Duits en hebben we daar de cultureel bepaalde tekst kenmerken bij toegepast. Onze hypothese was dat de teksten bij beide talen goed beoordeeld worden omdat er gebruikt gemaakt is van de dimensies van House.

Dit bleek uiteindelijk ook het geval te zijn. Door middel van een vragenlijst hebben we de proefpersonen laten beoordelen op onder andere begrijpelijkheid, inhoud en structuur. Er was geen significant verschil te vinden tussen de waarderin

Reageer: