Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Duits en Engelse cultuurverschillen

icccc

Er is onderzoek verricht naar cultureel aangepaste teksten onder jongeren. De jongeren varierden van leeftijd tussen de 14 en 16 jaar en kwamen uit Engeland en Duitsland. De proefpersonen kregen cultureel aangepaste teksten voorgelegd die aangepast waren volgens de dimensies van Juliane House(1996).

Zo werden de Duitse teksten directer gemaakt en was er verschil in manier van aanspreken. De hoofdvraag in dit onderzoek was: In hoeverre is er een verschil in beoordeling zichtbaar bij Duitse en Engelse jongeren op een cultureel aangepaste tekst?

De aangepaste tekst was een neutrale anti-alcoholcampagne. Die vertaald is volgens de aangenome conventies. Uit het onderzoek kwam naar voren dat indien een tekst cultureel is aangepast er geen verschillen in beoordeling tussen de landen zichtbaar waren. Dit geld ook voor de beoordeling per geslacht. Wij kunnen hieruit concluderen dat de in 1996 bepaalde conventies die voor Duitsers en Engelse opgaan, in het hedendaagse nog steeds toepasbaar zijn op een deelgroep. Dit zijn de jongeren. Over het algemeen blijkt dat je jongeren niet mag generaliseren naar ouderen, dit doen wij dan ook niet. Wij willen wel wijzen op het feit dat er een link zichtbaar is.

Reageer: