Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

De effectiviteit van vreemde talen in productreclame.

ICC - plaatje

In veel productadvertenties worden vreemde talen gebruikt. Een reden hiervoor is het feit dat vreemde talen bepaalde associaties op zouden roepen waardoor de advertentie effectiever wordt. Deze effectiviteit zou het hoogste zijn als de vreemde taal en het product hetzelfde land van herkomst hebben. Zo zou bijvoorbeeld de Italiaanse taal passen bij een advertentie voor pizza. Dit onderzoek is een replica van het onderzoek van Hornikx en Hof (2008).

In dit effectonderzoek is getoetst of vreemde talen inderdaad effectiever zijn bij passende dan bij niet-passende producten. De waardering van de advertentie werd getoetst op drie aspecten: attitude ten opzichte van de advertentie, attitude ten opzichte van het product en koopintentie. Uit meervoudige statistische toetsen is gebleken dat vreemde talen in productadvertenties over het algemeen inderdaad effectiever zijn voor passende dan voor niet-passende advertenties. Dit bleek het geval voor Italiaanse, Spaanse en Franse advertenties. Echter blijkt dit niet voor elke taal te gelden: bij Duitse advertenties bleek geen verschil in beoordeling te bestaan tussen passende en niet-passende producten. Als er gekeken wordt naar de verschillende aspecten blijkt er slechts een positief effect van passende advertenties op te treden wat betreft de attitude van het product. Ook dit effect was enkel van toepassing op de Italiaanse, Spaanse en Franse advertenties.

Reageer: