Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

”Zeg zoon, doe je het wel veilig?”

In de Verenigde Staten werden in het jaar 2011 400 0000 tieners zwanger, dit komt neer op 30 per 1000 jongere vrouwen tussen de 15-19 jaar (CBS, 2011).  In Nederland waren er dit jaar zes keer minder tienermoeders dan de Verenigde Staten (CBS, 2011).  Ook het aantal gepleegde abortussen lag een stuk hoger in de Verenigde Staten. Daar vonden er in 2009 15.1 abortussen plaats per 1000 vrouwelijke inwoners (Centers for Disease Control and Prevention, 2012), terwijl er in Nederland minder dan 9 abortussen plaats vonden per 1000 vrouwelijke inwoners (CBS, 2011). Maar hebben die Amerikanen nou gewoon echt geen clue wat veilig vrijen inhoudt?  Wordt er in de Verenigde Staten gewoon niet genoeg over veilige seks gesproken?  In dit onderzoek zijn wij op zoek gegaan naar de manieren waarop Amerikaanse en Nederlandse jongeren met hun ouders over seks communiceren. Gebaseerd op eerder onderzoek was de verwachting dat Nederlandse jongeren ten eerste explicieter en ten tweede opener zouden spreken over seks.

Omdat Amerika zo veel verschillende Staten, en vormen van religie kent hebben we ervoor gekozen om alleen Christelijke jongeren uit beide landen te selecteren. Het onderzoek is afgenomen aan de hand van een vragenlijst. Hiermee is getest hoe open en expliciet jongeren met hun ouders spreken over de onderwerpen: abortus, anticonceptie, relaties, homoseksualiteit en seksuele activiteiten. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat  Nederlandse jongeren opener en explicieter spreken over het onderwerp anticonceptie. Daarnaast spreken ze explicieter over het onderwerp abortus. Dit is een interessante uitkomst, aangezien er juist over deze onderwerpen opener en explicieter gesproken zou moeten worden, willen we de hoge abortus, -en zwangerschapsrates in de Verenigde Staten zien dalen!

Father talking to teenage son

 

Bronnen:

Centraal Bureau voor de Statistiek. (2011). Abortuscijfer Vrijwel Stabiel. http://www.cbs.nl/nl-            NL/menu/themas/bevolking/publicaties/artikelen/archief/2011/2011-3322-wm.htm

 Centers for Disease Control and Prevention. (2012). Prepregnancy Contraceptive Use Among Teens with Unintended Pregnancies Resulting in Live Births — Pregnancy     Risk Assessment Monitoring System (PRAMS). Weekly Morbidity and Mortality Weekly Report, 61, 2.

Reageer: