Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Ik weet niet of ik je verstehe…

Vlag Ned-GerJe loopt door Utrecht en wordt aangesproken door een Duitser. Je verstaat zijn vraag wel, maar praat geen Duits, dus probeer je het in het Nederlands. Zo komen jullie een heel eind en uiteindelijk is de vraag beantwoord. Hoe kan het dat jullie elkaar begrijpen?

In het onderzoek is er gekeken naar de passieve meertaligheid in teambespreking tussen Duitsers en Nederlanders. Aan de hand van transcripties van gesprekken uit de Euregio zone (Beerkens, 2010) hebben wij een bepaald aspect van beleefdheid onderzocht.

In het verlengde van het onderzoek van Blum Kulka et al., die de gezicht schendende taalhandelingen onderzochten, staat in dit onderzoek negotiation of meaning centraal. Dit is de manier waarop je elkaar om verheldering vraagt om zo tot een gezamenlijk begrip te komen. Er wordt gekeken hoe het tot stand komen van begrip beïnvloed kan worden door verzachtende en versterkende constructies te gebruiken in combinatie met het gebruik van verschillende strategieën. De vraag die beantwoord zal worden is of er verschil te zien is in de manier van toepassing van de beleefdheidsstrategieën door Nederlanders en Duitsers op het moment dat er onduidelijkheid ontstaat.

Daar waar Duitsers duidelijk voor een specifieke strategie kiezen, geven Nederlanders hier geen voorkeur aan. Verder gebruikt men de zelfde mate van beleefdheid binnen de communicatiestrategieën. Dit komt waarschijnlijk door het feit dat het belang van de taalhandeling voor beiden gelijk is, waar dat bij een verzoek of verontschuldiging niet het geval is.

Reageer: