Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

[May I interrupt you?]

big_2011-02-07-Interrumperen

‘’Someone talks, and I lie back and listen and let them roll for a while. When they’re done, there ‘ll be a pause that will flash like a green light to announce that someone else can have the floor’’ (Agar, 1994).
Dit citaat geeft de meest gebruikelijke visie weer van hoe beurtwisseling in gesprekken werkt. Ondanks dat overlappingen in spraak zo veel mogelijk worden vermeden, kan het niet altijd worden voorkomen. Dit verschijnsel wordt nog interessanter wanneer mensen uit verschillende culturen met elkaar communiceren. In dit corpusonderzoek staat de vraag ‘’Hoe beïnvloeden overlappingen in termen van beurtwisseling zakelijke telefoongesprekken tussen een Engelse businessman en Duitse collega’s?’’ centraal. Ten eerste is naar de interactionele betekenissen van overlappingen gekeken, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen overlap die van problematische invloed – en overlap die van onproblematische invloed is op het gesprek. Daarnaast is geconcentreerd op het interculturele aspect: de verschillen tussen Engelsen en Duitsers wat betreft  de van vormen van overlappingen en technieken die ze gebruiken. Opvallende verschillen hebben geleid tot de conclusie dat de dimensies van House (1996) wat betreft de focus op waarheid (directheid, explicietheid) van Duitsers en de focus op beleefdheid (indirectheid, implicietheid) van Engelsen binnen dit onderzoek kunnen worden bevestigd.

Reageer: