Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Receptieve meertaligheid van het Duits vergeleken


Baanbrekend en relevant onderzoek naar receptieve meertaligheid van het Duits onder Nederlandse winkeliers heeft in de wetenschap op deze manier nog niet plaats gevonden. Winkeliers die meerdere talen begrijpen, zijn geen uitzondering. In ons onderzoek richten we ons daarom voornamelijk op receptieve kennis, dat wil zeggen: begrijpen Nederlandse winkeliers de Duitse taal? Aan de hand van een test, waarin ze zelf een reactie in een taal moesten invullen, hebben we onderzocht hoe frequent het begrip van de Duitse taal onder winkeliers was. De kleine testjes waren gericht op de specifieke winkel en beschreven een bepaalde, denkbeeldige situatie van een klant die iets wilde kopen. De winkeliers reageerden uiteindelijk in 3 verschillende talen: Nederlands, Engels en Duits. Zo konden we afleiden of ze begrepen wat de Duitse klant wilde kopen of welke informatie werd gezocht.

Voor een nog duidelijker beeld van de winkeliers vroegen we ze ook naar wat algemene gegevens, zoals leeftijd, geslacht, eigen inschatting van hun niveau van Duits. Daarna konden we vergelijken en probeerden we er achter te komen, in welke stad de Duitse taal beter werd begrepen. Echter, vanwege de kleinschaligheid van het onderzoek en de nodige problemen, zoals winkeliers die niet mee wilden werken, was er geen significant verschil te zien aangaande het begrip van de Duitse taal. Wel werd duidelijk dat de Nijmeegse winkeliers de Duitse taal productief beter beheersten en bovendien vaker aangaven dat ze begrepen wat er werd gezegd. De Amersfoorters reageerden vaker in het Engels of in het Nederlands. Concluderend stellen we dat het receptief begrip in Nijmegen groter is vanwege de taal waarin werd geantwoord. Echter zal een vergelijkbaar toekomstig onderzoek op dit gebied grootschaliger vormgegeven moeten worden.

Nienke Schipper & Marien le Comte

Reageer: