Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Why are you laughing?

Over de hele wereld wordt er veel gelachen. Wanneer er mensen met verschillende nationaliteiten bij elkaar worden gezet is er ook vaak humor te bekennen. Humoristische uitingen zorgen in informele situaties vaak voor gezelligheid en ontspanning. Maar deze vervullen ook andere, belangrijke sociale functies. Zo kan humor binnen interculturele communicatie handig worden ingezet om ervoor te zorgen dat sprekers elkaar begrijpen en gemeenschappelijke betekenissen kunnen vormen. In dit onderzoek vragen we ons af op welke manier humor in informele gesprekken tussen studenten van verschillende nationaliteiten met Engels als lingua franca bijdraagt aan het creëren van een common ground. Hieruit zijn zes verschillende functies van humor naar voren gekomen: het bevestigen van gedeelde kennis door middel van een terugverwijzing of herkenning, bevestiging van normen en waarden, overeenstemming door middel van het construeren van betekenissen, samenwerking en sociale cohesie. Het refereren naar gedeelde kennis door middel van humor is hierbij de meest voorkomende functie. Humor kan dus een belangrijke bijdrage leveren aan het ontstaan van een nieuwe (inter)cultuur.

Reageer: