Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Wilt u zo vriendelijk zijn dit te lezen, please?!

foto-weblog

Een verzoek formuleren is de normaalste zaak van de wereld. Het gaat automatisch en het feit dat het cultureel-specifiek is, wie let daar nou op? Inderdaad, wij! Elke cultuur formuleert een verzoek op een andere manier, wat ook geldt voor Engelstaligen en Nederlandstaligen. Dit onderzoek bekijkt de manier waarop verzoeken worden geformuleerd in het Engels en het Nederlands. De centrale vraag is: Welke rol spelen de dimensies ‘Orientation towards content – Orientation towards addressee’ en ‘Expliciteness –Impliciteness’ van House bij het formuleren van verzoeken in het Engels en hoe verschilt dit met het Nederlands?

Er blijkt inderdaad een verschil te zijn in de manier waarop Engelsen en Nederlanders hun verzoeken formuleren. Engelstaligen maken veelvuldig gebruik van conventioneel indirecte strategieën. Ze richten zich daardoor meer op de addressee en laten hun uitingen impliciet. Nederlandstaligen  daarentegen maken meer gebruik van directe strategieën, waardoor ze meer gericht zijn op de content van een verzoek en deze meer expliciet laten. Het verschil in de formulering van verzoeken in het Engels en Nederlands komt door de positie die beide talen aannemen op de dimensies van House. Now please, lees het hele onderzoek if you’re interested.

 

Reageer: