Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Scusa, scusa, scusa… Scusami ancora!

Verontschuldigen maken is niet altijd even  makkelijk, en iedere situatie vraagt om een unieke manier van verontschuldigen. In dit interlanguage-onderzoek is er gekeken naar de verschillende kenmerken van verontschuldigingen in het Nederlands en in het Italiaans. Dit is gedaan door middel van een Discourse Completion Test, waarin Nederlanders, Italianen en Nederlanders die Italiaans leren gevraagd zijn in te vullen hoe zij zich zouden verontschuldigen in drie verschillende situaties. Bij die situaties is er gelet op verschillende machtsafstand en sociale afstand tussen beide partijen. Deze factoren spelen namelijk in verschillende culturen een andere rol.

Naast een geroutineerde verontschuldigende uiting (ook wel uit het Engels afgekort tot IFID) gebruiken mensen ook andere manieren. Uit het onderzoek bleek onder andere dat Nederlanders vaker dan Italianen de strategie kiezen van het verantwoordelijkheid nemen, vooral wanneer de machtsafstand groot is.

Dit onderzoek is relevant voor het vergroten van pragmatische kennis voor Nederlandse studenten van het Italiaans. Wanneer je een andere taal spreekt is het van groot belang de pragmatische conventies te begrijpen, en speelt dit misschien nog wel een grotere rol dan het gebruiken van correcte grammatica. Op die manier kan miscommunicatie voorkomen worden en zal het gesprek een stuk prettiger verlopen!

Nederland-Italie

Reageer: