Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Auteur: ‘Dave Korringa’

Duits en Engelse cultuurverschillen

Er is onderzoek verricht naar cultureel aangepaste teksten onder jongeren. De jongeren varierden van leeftijd tussen de 14 en 16 jaar en kwamen uit Engeland en Duitsland. De proefpersonen kregen cultureel aangepaste teksten voorgelegd die aangepast waren volgens de dimensies van Juliane House(1996). Zo werden de Duitse teksten directer gemaakt en was er verschil in […]

Lees verder...

Alcohol & Cultureel bepaalde tekstkenmerken

In ons effectenonderzoek hebben wij gekeken naar anti alcohol reclames. Deze lijken niet echt te werken, gezien het aantal jongeren dat op vroege leeftijd begint met drinken. In ons onderzoek hebben we gekeken of de anti alcohol reclames nut hebben wanneer er rekening gehouden wordt met de dimensies van House  (1996) op Duitse en Engelse […]

Lees verder...