Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Auteur: ‘Nelline Bogerd’

Scusa, scusa, scusa… Scusami ancora!

Verontschuldigen maken is niet altijd even  makkelijk, en iedere situatie vraagt om een unieke manier van verontschuldigen. In dit interlanguage-onderzoek is er gekeken naar de verschillende kenmerken van verontschuldigingen in het Nederlands en in het Italiaans. Dit is gedaan door middel van een Discourse Completion Test, waarin Nederlanders, Italianen en Nederlanders die Italiaans leren gevraagd […]

Lees verder...