Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Auteur: ‘Simone Oomen’

Why are you laughing?

Over de hele wereld wordt er veel gelachen. Wanneer er mensen met verschillende nationaliteiten bij elkaar worden gezet is er ook vaak humor te bekennen. Humoristische uitingen zorgen in informele situaties vaak voor gezelligheid en ontspanning. Maar deze vervullen ook andere, belangrijke sociale functies. Zo kan humor binnen interculturele communicatie handig worden ingezet om ervoor […]

Lees verder...