Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Koffie, universeel of uniek?

Muursticker_294_kopje_koffie_en_koffiebonen_02

Koffie is een van de meeste gedronken dranken over de hele wereld. Bijna overal is wel een kop koffie te bestellen. Alleen of dat kopje koffie in ieder land ook hetzelfde is, is de vraag. Zo zijn er een heleboel verschillende gebruiken en voorkeuren rond koffie rondom de wereld. Zo heb je de Turkse koffie die voor veel andere landen veel te sterk is. Om te onderzoeken of multinationale koffieproducenten zich ook bewust zijn van deze culturele verschillen hebben wij een hoofdvraag bedacht. Deze is als volgt:

In hoeverre hebben koffiemerken Nespresso en Senseo hun websites cultureel aangepast aan de Nederlandse, Engelse of Amerikaanse cultuur?

Aan de hand van deze vraag hebben wij een analysemodel opgesteld dat aan de hand van benoemde waardes op de websites van Nespresso en Senseo deze kan indelen in de dimensies van Hofstede. Op deze manier konden wij een goede vergelijking maken met het onderzoek van diezelfde Hofstede. Uit die vergelijking bleek dat Senseo en Nespresso hun websites hadden gespecialiseerd aan de hand van de culturele eigenschappen van de geanalyseerde landen. In de resultaten van dit onderzoek kunnen kleinere koffieproducenten misschien de sleutel tot succesvol internationaal uitbreiden vinden.

door:

Hester Cnossen en Floris Delmee

Reageer: