Interculturele Communicatie

Presentaties BA-cursus, blok 2 2012-2013, Dep. Moderne Talen, Universiteit van Utrecht

Welk licht schijnt Philips op taalverschillen

Uit onderzoek blijkt dat verschillende culturen bepaalde voorkeuren hebben met betrekking tot communicatie. Duisters communiceren bijvoorbeeld op een meer directe manier dan bijvoorbeeld Engelsen doen. In dit onderzoek wordt er gekeken of multinationale bedrijven hier op inspelen. We zullen in dit verslag doormiddel van contrastieve tekstanalyse gaan kijken of Philips de websiteteksten aanpast aan de (talige) cultuur waarin deze beschikbaar wordt gesteld. Wanneer men bij het vertalen van teksten rekening houdt met de talige culturele verschillen in de vertaling dan noemt men dit het toepassen van een ‘culturele filter’. In dit onderzoeksverslag wordt aangetoond dat Philips culturele filters toepast bij het vertalen van de websiteteksten. Dit wordt in dit verslag dus aangetoond doormiddel van een contrastieve tekstanalyse waarbij we de Duitse websitevariant naast de Engelse hebben gelegd. Hieruit hebben wij dus kunnen concluderen dat Philips culturele filters toepast. De verschillen die wij tussen de Duitse en de Engelse websitevarianten hebben gevonden komen ook in grote mate overeen met eerder aangetoonde verschillen tussen deze twee culturen.

Reageer: